I.Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych – czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane osobowe jest firma Unitor Stosik Sp. z o. o., z siedzibą w Cieślinie 15, 88-100 Inowrocław, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

II.Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Pocztą elektroniczną na adres e-mail: unitor@unitor.net.pl

lub korespondencyjnie:

Unitor Stosik Sp. z o. o.
Cieślin 15
88-100 Inowrocław
86-005 Ciele

III. Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

 1. rejestracja konta na portalach WWW należących do Unitor Stosik Sp. z o. o.
 2. umowa na świadczenie usług,
 3. zapytanie ofertowe.

IV.Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zawartej z nami umowy m.in.:

 1. rejestracji, obsługi i zarządzania domenami,
 2. zakładania i zarządzania kontami e-mail oraz zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych,
 3. przesyłania faktur , przypomnień i wezwań do zapłaty,
 4. obsługi zgłoszeń kierowanych do nas,
 5. kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych.

V.Dane osobowe, jakie gromadzimy

 1. dane identyfikacyjne – nazwisko i imiona, adres zamieszkania, PESEL, NIP,
 2. dane kontaktowe – adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail,
 3. dane uwierzytelniające – wzór podpisu.

VI. Uprawnienia wobec Unitor Stosik Sp. z o. o.

Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

VII. Korzystanie z uprawnień

 1. W przypadku sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 2. Usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, , dane zostaną usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dane były zebrane drogą elektroniczną do usług oferowanych dziecku.
 3. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwa dane są nieprawidłowena okres pozwalający Unitor Stosik Sp. z o. o.sprawdzić ich prawidłowość, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, Państwa dane nie będą nam już potrzebne ale będą potrzebne Państwu do dochodzenia roszczeń.

VIII.Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Skargę należy wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.Udostępnienie Państwa danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług hostingowych i domenowych.

X.Termin przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez cały okres zawartej z Państwem umowy a po jejzakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń,
 2. zwynikających z przepisów prawa np. podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Dodatkowo dane przechowujemy w celach rozliczalności tj, udowodnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.