Przeciągarki torowe wagonów nazywane też urządzeniami do przetaczania lub przetoku wagonów służą do przemieszczania wagonów kolejowych bez stosowania lokomotywy. Każde urządzenie projektowane jest indywidualnie. W zależności od założonych parametrów technicznych (prędkości przetaczania, ciężaru przetaczanych wagonów, układu torowego itd.) stosujemy różne rozwiązania techniczne. Nasze urządzenia spełniają wszelkie wymogi stawiane przez transportowy Dozór Techniczny, który jako jedyny dopuszcza je do eksploatacji.

W roku 2005 uzyskalismy w Transportowym Dozorze Technicznym certyfikaty:

Spełnienie wymagań normy PN-EN-ISO 3834-2

Spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001

Nasze urządzenia produkujemy i montujemy od wielu lat. Do roku 2004 korzystaliśmy z usług czeskiego biura projektowego Arrow Line. Wykonane w tym okresie urządzenia były własnością intelektualną naszych partnerów. Od początku 2005 roku oferujemy produkty polskiej konstrukcji będące w pełni naszą własnością.

placeholder

Przeciągarka typu UT-1

Wózek holujący przetokowy: Wózek holujący porusza się na zewnątrz toru w prowadnicy złożonej z dwóch ceowników. Wagony zaczepiane i zwalniane są samoczynnie poprzez ramiona przeciągarki chwytające obrzeża kół wagonów. Wózek UT-1 służy do przemieszczania składów do 600 ton.

placeholder

Przeciągarka typu UT-2

Wózek holujący przetokowy: Wózek holujący porusza się na zewnątrz toru w prowadnicy złożonej z dwóch ceowników. Wagony zaczepiane i zwalniane są samoczynnie poprzez ramiona przeciągarki chwytające obrzeża kół wagonów. Wózek UT-2 służy do przemieszczania składów do 2500 ton.

placeholder

Przeciągarka typu UT-3

Wózek holujący przetokowy: Zbudowany jest na bazie wózka 1XTa wagonu kolejowego. Wózek porusza się bezpośrednio po torze kolejowym, przeznaczony jest do pchania i holowania zespołów wagonów. Połączenie wózka przeciągarki z wagonem kolejowym możliwe jest poprzez zamontowany na nim sprzęg oraz zderzaki.

placeholder

Przeciągarka typu UT-6

Wózek holujący przetokowy: Wózek holujący wagony porusza się po prowadnicy przymocowanej do zewnętrznej strony toru na wspornikach z kształtowników stalowych wbudowanych pomiędzy podkłady i jest przemieszczany w obydwie strony (w przód i w tył) przy pomocy liny.

placeholder

Przeciągarka typu UT-7

Wózek holujący przetokowy: Wózek holujący porusza się na zewnątrz toru w prowadnicy złożonej z dwóch ceowników. Wagony zaczepiane i zwalniane są samoczynnie poprzez ramiona przeciągarki chwytające obrzeża kół wagonów. Wózek UT-7 służy do przemieszczania składów do 2000 ton.