Wózka holującego UT-3

Stacji napędowej UT-4

Stacji zwrotnych UTK-600 lub UTK-400