placeholder

Wózek holujący przetokowy: Zbudowany jest na bazie wózka 1XTa wagonu kolejowego. Wózek porusza się bezpośrednio po torze kolejowym, przeznaczony jest do pchania i holowania zespołów wagonów. Połączenie wózka przeciągarki z wagonem kolejowym możliwe jest poprzez zamontowany na nim sprzęg oraz zderzaki. Wózek UT-3 służy do przemieszczania składów o ciężarze do 3000 ton. W przypadku zabudowania przeciągarki w układzie podwójnym obydwa wózki przemieszczane są przy pomocy jednej stacji napędowej. W układzie podwójnym pod obciążeniem przemieszcza się jeden wózek, natomiast drugi przemieszcza się swobodnie w stronę przeciwną.

placeholder

Stacja napędowa: Głównym elementem stacji napędowej jest zespół silnik-przekładnia planetarna, oparty na stalowej ramie, służacy do napędu wózka holującego skład wagonów z wykorzystaniem lin jako medium przenoszące napęd oraz agreagat hydrauliczny z siłownikiem, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego naciągu lin holujących zaleznie od statusu pracy urządzenia.

placeholder

Stacja zwrotna: Jest to zespół kół: przeplatającego i kierunkowego.

placeholder

Zespół czujników krańcowych: Na obu końcach toru ruchu wózka holującego zainstalowane są czujniki indukcyjne spełniające rolę wyznaczników skrajnych możliwych jego pozycji; za nimi jako wyłączenie awaryjne, zainstalowane są mechaniczne krańcówki, które w wypadku braku reakcji czujników indukcyjnych, odłączają napęd od napięcia i powodują wyhamowanie wózka. Urządzenie posiada układ przeciwkoprzeciążeniowy.

placeholder

Zespół sygnalizacji: Przy torze zainstalowana jest sygnalizacja akustyczno-optyczna.

Sposób działania: Uruchomienie i sterowanie z pulpitu i opcjonalnie z pilota. Do sterowania poszczególnymi funkcjami używane są przyciski i przełączniki. Odpowiednie napięcie liny monitorowane jest przez sterownik zainstalowany w szafie automatyki RS. Po uruchomieniu urządzenia układ ustala ciśnienie robocze w siłowniku, monitoruje parametry oleju hydraulicznego oraz stan gotowości falowników. W przypadku zezwoleń uzyskiwanych z urządzeń zależnych, jest możliwe wysunięcie ramion (uchwycenie koła wagonu) lub schowanie ramion (zwolnienie koła wagonu) oraz poruszanie wózkiem holującym lub przemieszczanie składu z nim połączonego.