Mamy przyjemność zaoferowania Państwu usługi polegające na kompleksowym rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z transportem kolejowym w Waszej firmie.

Być może bocznica, której jesteście właścicielem powstała w innych warunkach gospodarczych i nie odpowiada aktualnym potrzebom oraz generuje zbyt wysokie koszty. Dostosowanie wielkości oraz układu torowego bocznicy może spowodować znaczne ograniczenie kosztów ponoszonych przez Państwa Firmę na jej utrzymanie. Proponujemy, wspólnie z pracownikami odpowiedzialnymi za transport kolejowy zatrudnionymi w Państwa Firmie, dokonanie analizy potrzeb w zakresie infrastruktury kolejowej. Budowane przez nas przeciągarki wagonów w znacznym stopniu ograniczą lub nawet wyeliminują pracę lokomotyw, co spowoduje znacznie ograniczenie kosztów transportu kolejowego.

Oferta nasza obejmuje pełen zakres robót związanych:

  • z projektowaniem, rozbiórką, naprawą i utrzymaniem torów, rozjazdów oraz budowli inżynierskich związanych z ruchem kolejowym,
  • spedycją, doradztwem technicznym i ekonomicznym w pełnym zakresie transportu kolejowego.

Specjalizujemy się:

  • z projektowaniem, rozbiórką, naprawą i utrzymaniem torów, rozjazdów oraz budowli inżynierskich związanych z ruchem kolejowym,
  • w budowie nawierzchni niekonwencjonalnych na tzw. "placach wspólnych" (tory na płytach betonowych przystosowane do ciężkiego ruchu samochodowego i kolejowego),
  • w budowie nawierzchni niekonwencjonalnych na tzw. "placach wspólnych" (tory na płytach betonowych przystosowane do ciężkiego ruchu samochodowego i kolejowego),