Wózka holującego UT-2

Stacji napędowej UT-4

Stacji zwrotnych UTK-600 lub UTK-400