placeholder

Wózek holujący przetokowy: Wózek holujący przetokowy: Wózek holujący wagony porusza się po prowadnicy przymocowanej do zewnętrznej strony toru na wspornikach z kształtowników stalowych wbudowanych pomiędzy podkłady i jest przemieszczany w obydwie strony (w przód i w tył) przy pomocy liny. Stałe naprężenie liny holującej zapewnia siłownik hydrauliczny zamontowany w stacji napędowej. Sprzęganie wózka holującego z przestawianym wagonem dokonywane jest ręcznie przez operatora. Holowanie wagonu odbywa się za hak służący do przemieszczania wagonu środkami nietrakcyjnymi. W przypadku zabudowania przeciągarki w układzie podwójnym obydwa wózki przemieszczane są przy pomocy jednej stacji napędowej. W układzie podwójnym pod obciążeniem przemiesza się jeden wózek, natomiast drugi przemieszcza się swobodnie w stronę przeciwną. Wózek UT-6 służy do przemieszczania składów o ciężarze do 240 ton. Przeciągarka UT-6 występuje również w wersji UT-6G, w której stałe naprężenie liny holującej, zamiast układu hydraulicznego, zapewnia zespół napinający - grawitacyjny, zamocowany do postumentu betonowego.

placeholder

Stacja napędowa: Głównym elementem stacji napędowej jest zespół silnik-przekładnia planetarna, oparty na stalowej ramie, służacy do napędu wózka holującego skład wagonów z wykorzystaniem lin jako medium przenoszące napęd oraz agreagat hydrauliczny z siłownikiem, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniego naciągu lin holujących zaleznie od statusu pracy urządzenia lub zespół napinająco-grawitacyjny.

placeholder

Stacja zwrotna: Jest to zespół kół: przeplatającego i kierunkowego.

placeholder

Zespół czujników krańcowych: Na obu końcach toru ruchu wózka holującego zainstalowane są czujniki indukcyjne spełniające rolę wyznaczników skrajnych możliwych jego pozycji; za nimi jako wyłączenie awaryjne, zainstalowane są mechaniczne krańcówki, które w wypadku braku reakcji czujników indukcyjnych, odłączają napęd od napięcia i powodują wyhamowanie wózka. Urządzenie posiada układ przeciwkoprzeciążeniowy.

placeholder

Zespół sygnalizacji: Przy torze zainstalowana jest sygnalizacja akustyczno-optyczna.

Sposób działania: Uruchomienie i sterowanie z pulpitu i opcjonalnie z pilota. Do sterowania poszczególnymi funkcjami używane są przyciski i przełączniki. Odpowiednie napięcie liny monitorowane jest przez sterownik zainstalowany w szafie automatyki RS zabudowanej na postumencie stacji napędowej.