placeholder

Nasza oferta obejmuje

  • urządzenia do przetaczania wagonów kolejowych - przeciągarki torowe wagonów (nie wykonujemy robót, budowlanych - fundamentów),
  • projekty bocznic,
  • roboty torowe: budowa remonty i rozbiórki,
  • badania techniczne i ekspertyzy obiektów kolejowych,stała techniczna obsługa bocznic, obsługę punktów ładunkowych, spedycję.
  • kozły oporowe