Wózka holującego UT-6

Stacji napędowej UT-4

Stacji zwrotnych UTK-600 lub UTK-400